S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert 2

  • Реєстрація

Поняття про товар і товарознавство як навчальну дисципліну

 

Товарознавство – дисципліна про основоположні характеристики товарів, що визначають їх споживчу вартість і чинники забезпечення цих характеристик.

Термін «товарознавство» складається з двох слів: «товар» і «знання». Отже, товарознавство – це знання про товари. Ці знання необхідні як технологам підприємств-виробників, товарознавцям промислових, сільськогосподарських і торгових організацій, експертам, комерсантам, економістам, бухгалтерам, менеджерам, так і покупцям.

Товарознавство тісно пов’язане з фундаментальними, суспільними, технічними науками – фізикою, хімією, біологією, мікробіологією, математикою, філософією, правознавством, а також з основами стандартизації, метрології і сертифікації. Знання цих дисциплін необхідне для глибшого розуміння оцінки споживчих властивостей товарів, їх змін при виробництві та зберіганні.

Одночасно товарознавство є базовою навчальною дисципліною для багатьох загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін – організації і технології торгівельних процесів, галузевої економіки, бухгалтерського обліку тощо.

Предмет, мета, завдання та принципи товарознавства

Предметом товарознавства є споживча вартість товарів. Тільки споживча вартість робить продукцію товаром, оскільки має здатність задовольняти конкретні потреби людини. Якщо споживча вартість товару не відповідає реальним запитам споживачів, то він не буде користуватись попитом, а отже, не буде використаний за призначенням в його сфері застосування.

Мета товарознавства – вивчення основоположних характеристик товару, складових його споживчої вартості, а також їх змін на всіх етапах руху товару.

Актуальна проблема товарознавства – розробка науково-теоретичних основ формування торгового асортименту і управління якістю товарів в умовах ринкової економіки.

Продукція – це результат діяльності людей, призначений для задоволення їх нагальних або потенційних потреб.

Готовою продукцією є така, що відповідає діючим стандартам або технічним умовам, пройшла технічний контроль, має паспорт, сертифікат або інший документ, що засвідчує якість, комплектність, і яка здана на склад.

Готова продукція переходить в категорію товару тільки тоді, коли стає об'єктом купівлі-продажу і, володіючи споживчими властивостями, може задовольняти потреби споживача. Тобто, тільки у сфері ринкової торгівлі готова продукція, маючи споживчу вартість і переходячи від одного власника до іншого, перетворюється на товар.

Товар – це готова продукція, що володіє споживчою вартістю і призначена для обміну на ринку за допомогою купівлі-продажу і задоволення потреб споживачів, іншими словами – це продукт праці, виготовлений з метою продажу або обміну.

Споживчі властивості товарів та їх класифікація

Споживчі властивості поділяються на: фізичні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні.

Залежно від характеру впливу на споживчу вартість виділяють: функціональні, ергономічні, естетичні властивості товару, а також його надійність і безпека.