S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert 2

  • Реєстрація

Якість товарів

 

Якість – сукупність властивостей товару, що обумовлюють його здатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення.

Властивість – об'єктивна особливість продукції (або товару), що виявляється при її створенні, оцінці, зберіганні, споживанні (експлуатації). Показник якості – кількісне і якісне вираження властивостей продукції (товару).

Показники якості:

- одиничні – призначені для вираження простих властивостей товару;

- комплексні – призначені для вираження складних властивостей товарів. Так, зносостійкість взуття – комплексний показник, характеризується через ряд одиничних: міцність кріплення верху з підошвою, деформація взуття, гнучкість тощо;

- базові – показники, прийняті за основу;

- визначальні – показники, що мають вирішальне значення під час оцінки якості товару.

Оцінка якості – це вибір показників, визначення їх дійсного значення і зіставлення їх з базовими показниками.

Під час вибору споживчих властивостей і показників важливо вибрати такі показники, які мають вирішальне значення.

У якості базових показників прийняті регламентовані значення стандартів або інших нормативних документів (НД), а також стандартні зразки, еталони. Після зіставлення дійсних значень вимірюваного показника з базовим, встановлюються певні градації, класи, товарні сорти, марки продукції.

Градація, клас, сорт – категорія або розряд, присвоєний об'єкту в результаті співставлення дійсних і базових показників.

Стандартний товар – товар, що відповідає встановленим вимогам за всіма обраними показниками.

Нестандартний товар – товар, який не відповідає встановленим вимогам за одним чи комплексом показників, але ця невідповідність не є критичною (небезпечною).

Брак - товар з виявленими вадами (можуть бути усунуті або їх не можна виправити) за одним або комплексом показників.

Марки, номери – градації якості, що відрізняються значеннями одного або декількох визначальних показників.

Сорт (ґатунок) – градація якості товару за одним або кількома показниками. Поділ на сорти здійснюють залежно від наявності дефектів і відхилень за деякими показниками споживчих властивостей. Сорти позначають порядковими номерами – 1-й, 2-й, 3-й, іноді термінами – екстра, вищий, прима.