S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert 2

  • Реєстрація

Папір, картон, вироби з паперу та картону. Якість паперу та картону

         

Папір – тонкий листовий матеріал, що складається переважно з рослинних волокон, пов'язаних між собою силами поверхневого зчеплення, в якому можуть міститися проклеюючі речовини, мінеральні наповнювачі, хімічні і натуральні волокна, пігменти і барвники. Маса 1 м2 папери до 250 г.

За призначенням папір поділяється на:

- папір для друку,

- папір писальний,

- папір для креслення,

- папір для малювання,

- папір декоративний,

- папір промислово-технічного призначення.

Папір для письма буває декількох видів: писальний, писальний споживчих форматів, писальний кольоровий, для зошитів, нотний і поштовий.

Писальний папір призначений для виготовлення білових товарів (блокнотів, записних книжок тощо). Він відрізняється добрим проклеюванням (не менше 1,25 мм), а також високим ступенем гладкості (120-150 с) і білизни (70-80 %).

pucalnuy paper

Писальний кольоровий папір має поверхню, забарвлену в світлі тони (світло-рожевий, світло-жовтий, світло-зелений тощо) і призначений для виготовлення бланків, конвертів, форм обліково-звітної документації та інших білових виробів.

Папір для зошитів у порівнянні з писальним має більш високі показники якості: підвищену гладкість, білизну, хорошу проклейку (1,5 мм), низьку засміченість (до 100 смітинок на 1 м2). Випускається тільки лінованим.

Папір для креслення призначений для виконання різних креслярсько-графічних і художніх робіт тушшю, олівцем і акварельними фарбами. Поділяється на креслярський, креслярський прозорий папір, паперову кальку і масштабно-координатний папір.

paper dly kreclenny

Для креслярського паперу характерні хороша проклейка (не менше 2 мм), високий ступінь білизни (80 %), незначна деформація після намокання (0,6-1 %), низька засміченість (не більше 200), маса 1 м2 - 160-200 г. Залежно від складу і призначення креслярський папір виробляють трьох марок (А, Б, В), що розрізняються технічними параметрами.

Ватман – різновид білого креслярського сильно проклеєного паперу, що відрізняється великим опором стиранню і шорсткою поверхнею. Виготовляють ватман методом ручного відливу.

Креслярський прозорий папір – тонкий проклеєний прозорий папір для креслення олівцем або тушшю й наступного копіювання креслень засобами репрографії, а також застосовується як основа масштабно-координатного паперу.

Калька паперова відрізняється від креслярської прозорого паперу більш гладкою, блискучою поверхнею, більшою засміченістю, меншим опором зламу (число подвійних перегинів).

Масштабно-координатний (міліметровий) – папір із нанесеними лініями, що утворюють на папері-основі координатні сітки різних масштабів, для виконання креслярських і графічних робіт.

Папір для малювання – це міцний сильно проклеєний папір з гладкою або структурною поверхнею для малювання олівцем, тушшю або акварельними фарбами. Залежно від призначення випускають 5 марок паперу для малювання, що відрізняються призначенням і технічними показниками якості.

Папір для друку: газетний, друкарський, літографічний, для документів, картографічний та інші види, призначені для друкування книг, газет, журналів, документів тощо.

            papir dly malyvanny           postovuy paper

Папір для машинопису призначений для друкування і розмноження документів, включає машинописний і копіювальний папір. У даний час ці види паперу не знаходять широкого застосування.

Папір декоративний виготовляється з попередньо пофарбованої паперової маси з подальшою обробкою поверхні (під мармур, оксамит, тканину, шкіру). Основні види декоративного паперу – крейдований, глянцевий, мармуровий, настільний, шагреневий.

Картон – це багатошаровий матеріал, що містить переважно рослинні волокна і відрізняється від паперу більшою товщиною і масою квадратного метра (понад 250 г/м2). За призначенням картон поділяють на тарний, пакувальний, поліграфічний, фільтрувальний, технічний і будівельний з наступним поділом кожного на види.

Для виробництва білових товарів найбільш поширений картон палітурний і пресшпан.

Картон палітурний призначений для виготовлення боковин палітурок та білових виробів (ДСТУ 2067), залежно від складу і призначення випускають трьох марок: А, Б, В. Найбільш високоякісним є картон марки В, що містить до 90 % невибіленої деревної целюлози.

Картон пресшпан – це ущільнений міцний глянсований картон, інколи лакований, що використовується в поліграфічному та електротехнічному виробництві (ДСТУ 2067), товщиною 0,35 – 1,2 мм. Застосовується для виготовлення палітурок книг, папок, швидкозшивачів, альбомів.

Асортимент виробів з паперу та картону

Асортимент виробів з паперу та картону надзвичайно великий, він включає:

- білові товари, що виробляються в основному з білого паперу, зазвичай без друкованого тексту та ілюстрацій – зошити, альбоми, блокноти, записні книжки, поштові набори, конверти;

- друковані видання – бланки накладних, рахунків, прибутково-видаткових ордерів, календарі (настільні, перекидні, табелі-календарі, щомісячники) тощо;

- вироби з картону – швидкозшивачі, папки тощо;

- господарські вироби – серветки; скатертини; паперові клейонки; мішки для зберігання одягу; папір для обклеювання вікон; папір туалетного призначення тощо.

Білові товари бувають найрізноманітнішими за форматом, об’ємом, конструкцією, використаними матеріалами та зовнішнім оформленням.

Білові товари – це зазвичай блок з аркушів паперу, скріплений у корінці. Для блоків використовують папір писальний, малювальний, для зошитів. Скріплення листів у блоки проводиться за допомогою клею, ниток, дротяних скоб. Листи в блоках можуть бути невідривні, відривні і змінні.

          asortument paperu kartonu               acortument zosutiv

За основним призначенням білові товари можна поділити на: товари шкільного асортименту, товари широкого вжитку та товари офісного призначення. За якістю товари можна умовно поділити на чотири групи рівнів: мінімального, середнього, високого, ексклюзивного.

У зв’язку зі змінами в економічному та суспільному житті країни відбулися зміни у запитах та вимогах споживачів, у тому числі і на шкільно-письмові та канцелярські товари. Значно зросли вимоги до якості та оформлення зошитів, різноманітних записників, блокнотів, щоденників. Зростає попит на оригінальні конструкції білових виробів.

Сьогодні діловий щоденник став одним із головних атрибутів сучасної ділової людини. За його допомогою не тільки зберігається і переноситься важлива інформація, він є елементом вираження певного суспільного становища та носієм реклами фірми чи компанії.

Ділові щоденники та записні книжки надзвичайно різноманітні. Вони призначені для більш довгого і частого використання, ніж блокноти, тому вони зшиваються нитками з окремих зошитів та мають книжкову конструкцію. Палітурка визначає основну вартість, якість та зовнішній вигляд виробу в цілому. Палітурка захищає блок від зовнішніх пошкоджень та є елементом зовнішнього оформлення видання.

В основному ділові щоденники можна поділити на датовані та недатовані, тобто записники з плануванням на кожен день і записники, де споживач самостійно вказує дату запису. Зазвичай у датованих ділових щоденниках роблять висічку кутиків, а в недатованих не роблять. Висічка кутиків робиться для того, щоб можна було зробити помітку про важливість даної сторінки або для того, щоб відривати кутики вже використаних сторінок.

Якість паперу та картону

Якість паперу і картону характеризується споживчими властивостями, основними з яких є:

- волокнистий склад,

- маса 1 м2, об'ємна маса,

- ступінь проклейки,

- білизна,

- гладкість,

- міцність на розрив,

- подовження при розтягуванні,

- сортність.

Ступінь проклейки має значення для паперу, призначеного для письма чорнилом, креслення тушшю, малювання фарбами. Виражається шириною штриха в міліметрах, при нанесенні якого водяні барвні складові не розпливаються і не переходять на зворотний бік паперу. Для надання паперу водовідштовхувальних властивостей у паперову масу вводять речовини, що проклеюють (рослинні і тваринні клеї, рідке скло тощо).

Білизна характеризує оптичні властивості паперу. Чим вища білизна, тим легше читається текст. Досягається це введенням до паперової маси наповнювачів: каоліну, тальку, гіпсу, крейди тощо.

Гладкість характеризує стан поверхні аркуша паперу. Чим вища гладкість паперу, тим більш рівномірно на ньому лягають чорнило, фарби, друкування. Гладкість виражається в секундах. Наприклад, гладкість паперів для письма дорівнює 100-150 с, крейдованих – 400-600 с.

Маса 1 м2 характеризує щільність паперу, вид наявних у її складі волокон, пористість.

Папір повинен задовольняти вимоги, які є загальними для всіх видів паперу, а саме:

– достатня механічна міцність, що забезпечує нормальні умови процесу друкування та довговічність використання друкарської продукції без помітного її руйнування;

– незасміченість, що характеризується допустимим числом смітинок площиною 0,1-0,5 мм2 на 1 м2 паперу;

– товщина, щільність, структура та інші властивості паперу повинні бути однорідними не лише у папері одної партії, але й усередині кожного аркуша (різка зміна властивостей паперу – суттєвий його недолік, що затруднює процес друкування та знижує якість відбитків);

– вологість у межах 6-8 %;

– аркуші паперу повинні мати чітку прямокутну форму. Косина аркуша не повинна перевищувати 2 мм; обріз країв паперу має бути чистим і рівним; аркуші паперу – без складок, зморшок, плям, смужок, дірок, надривів та інших пошкоджень.