S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo comexpert 2

  • Реєстрація

Класифікація товарів, її мета і значення

 

Класифікація — це логічний та послідовний процес розподілу безлічі об’єктів (товарів) на окремі класи, групи та інші підрозділи за найбільш характерними і суттєвими ознаками.

Метою класифікації в товарознавстві є полегшення під час вивчення споживчих властивостей, якості та асортименту товарів.

Методи класифікації: ієрархічний, фасетний. Класифікація товарів будується за ієрархічною схемою – від більш загальної ознаки до менш загальної. Кожна подальша ланка повинна конкретизувати ознаку вищезгаданої ланки.

Товарознавча класифікація товарів – це процес розподілу безлічі (понять, властивостей, предметів) на категорії або ступені в залежності від загальних ознак. Вищі ступені класифікації характеризуються термінами «Рід», «Клас», середні — «Група», «Позиція», «Вид». Крім того, іноді використовують допоміжні терміни: «Підклас», «Підгрупа», «Різновид».

Товари як об'єкти комерційної діяльності можуть класифікуватися за багатьма ознаками, але до основних відносяться призначення, фізико-хімічні властивості, склад, розміри, спосіб обробки.

Так, за призначенням усі товари поділяються на роди:

- споживчі товари – товари, призначені для індивідуальних споживачів та особистого користування;

- товари промислового призначення – товари, призначені для виробництва інших товарів, і ті, що створюють сировинне і технологічне забезпечення;

- оргтехнічні товари – товари, призначені для поліпшення організації адміністративно-управлінської діяльності.

Кожен рід товарів поділяється на класи.

Клас товарів – це безліч товарів, які задовольняють узагальнені групи потреб. Так, рід споживчих товарів ділиться на три класи: продовольчі, непродовольчі та медичні товари.

Клас непродовольчих товарів поділяється на такі товарні групи: вироби з пластичних мас; товари побутової хімії, скляні, керамічні, будівельні, меблеві, металогосподарські; побутові електротовари; текстильні, швейні, трикотажні, взуттєві, галантерейні, парфумерно-косметичні, ювелірні товари; товари культурно-побутового призначення.

Класи товарів поділяються на підкласи в залежності від використовуваної сировини, призначення та інших ознак; підкласи – на групи, підгрупи, види і різновиди, найменування.

Група товарів – це підмножина товарів, які задовольняють специфічні групи потреб, що обумовлено особливостями застосовуваних матеріалів, їх обробкою, формою, фасоном виробів.

Підгрупа товарів – це безліч товарів, які мають спільне з групою основне призначення, але можуть відрізнятись від товарів інших підгруп тільки притаманними їм ознаками.

Вид товарів – це сукупність товарів, для яких характерні індивідуальне призначення та ідентифікаційні ознаки. Вид може поділятися на різновиди, а різновиди – на артикули.

Різновиди товарів — це сукупність товарів одного виду, що відрізняються деякими поодинокими ознаками.

Вид товару, як категорія класифікації, характеризується більшою стабільністю й зберігається на протязі досить довгого періоду. Різновиди й артикули змінюються під впливом технічного прогресу та вимог стилю й моди.

 Найменування товарів – це сукупність товарів певного виду, що відрізняється від товарів того ж виду власною назвою індивідуальними особливостями, які обумовлені підбором сировини, матеріалів, а також конструкцією (формою, фасоном), технологією.

Таким чином, класи, підкласи і групи складають загальну товарну класифікацію споживчих товарів.