S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo comexpert 2

  • Реєстрація

Асортимент товарів: визначення, види

 

Асортимент товарів – це перелік товарів, об'єднаних за будь-якою однією ознакою (призначенням, кольором, розміром, сировиною, способом виробництва тощо) або їх сукупністю.

Асортимент товарів поділяється на промисловий і торговий.

Промисловий асортимент товаріввиробляється окремою галуззю або окремим промисловим підприємством.

Торговий асортимент товарів –це асортимент, представлений в оптових і роздрібних торгових підприємствах. Він формується з товарів, як правило, виробничих підприємств різних галузей на основі тенденцій купівельного попиту, спеціалізації та матеріально-технічної бази підприємства.

Товарна номенклатура – це систематизований перелік усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонуються виробником для реалізації.

Товарна одиниця – окремий товар, який характеризується певними відмінними від інших товарів показниками: назвою, ціною, дизайном, якістю тощо.

Основними характеристиками товарного асортименту та номенклатури є:

- ширина (кількість асортиментних груп товарів),

- глибина (варіанти пропонування товарів у рамках кожної асортиментної групи),

- насиченість (загальна кількість усіх товарних одиниць),

- гармонійність (подібність товарів різних асортиментних груп з погляду їх кінцевого використання, вимог до організації виробництва, каналів розподілу тощо).

Інші характеристики асортименту:

- збалансованість (логічне та послідовне поєднання в раціональних пропорціях різних товарних груп),

- структура асортименту (питома вага товарних груп, підгруп, видів і різновидів товарів в асортименті),

- повнота асортименту (повнота асортименту показує відповідність фактичної наявності різновидів товарів затвердженому асортиментному переліку),

- новизна асортименту (визначається появою нових різновидів і видів товарів за певний період часу. Висока питома вага нових товарів може означати ризикованість асортименту),

- стійкість (стабільність) асортименту (постійна наявність товару відповідного виду у продажу і постійний попит на нього).

Асортиментний перелік – це список найменувань продукції, представленої в продажу. Торговельне підприємство зобов'язане мати затверджений асортиментний перелік товарів відповідно до товарного профілю та спеціалізації підприємства (визначаються ліцензією).

Простий асортимент – набір товарів з невеликою кількістю груп, видів і найменувань.

Складний асортимент – набір товарів, представлений значною кількістю груп, видів і найменувань.

Груповий асортимент – набір однорідних товарів, об'єднаних спільними властивостями, що задовольняють аналогічні потреби.

Розгорнутий асортимент – набір товарів, який включає значну кількість підгруп, видів, різновидів, найменувань.

Марочний асортимент – набір товарів одного виду марочних найменувань. Такі товари можуть задовольняти як фізіологічні потреби, так і соціальні, психологічні. Це престижні марки автомобілів, одягу, взуття, парфумів.

Оптимальний асортимент – набір товарів, що задовольняє реальні потреби з максимально корисним ефектом для споживача.

Раціональний асортимент - набір товарів, що задовольняє реальні потреби, які залежать від рівня життя населення, досягнень науки і техніки та інших особливостей зовнішнього середовища.

Розрізняють товари простого і складного асортиментів.

Товари простого асортименту на практиці в межах одного вигляду не розрізняються, як правило, за призначенням, фасоном, розмірами та іншими ознаками (годинники, зошити, олівці, дивани, автомобілі легкові вітчизняні тощо).

Товари складного асортименту (одяг, тканини, галантерея, запасні частини, металогосподарські товари тощо) в межах одного виду розрізняються за призначенням, фасоном, розмірами, конструкцією, матеріалами та іншими ознаками.

Товари об'єднуються в групи за ознакою єдності їх виробничого походження (лакофарбові матеріали, тканини, трикотажні вироби) або споживчого призначення (господарські товари, одяг, культтовари). Такий розподіл товарів утворює груповий асортимент.