S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert 2

  • Реєстрація

Традиційні і нетрадиційні способи виготовлення головних уборів з тканин

 

При розробці моделей головних уборів враховують загальний напрям моди, наявність нових матеріалів, використання нових видів устаткування, застосування нових технологій та багато інших факторів. Виготовлення головних уборів з тканин традиційним способом починається з моделювання і конструювання з наступним процесом розкрою, пошиття та заключними операціями.

При моделюванні створюється зразок (модель) головного убору. Моделювання – це творчий процес. Існують два способи моделювання головних уборів – муляжний (наколка) і графічний.

При наколці форму капелюха створюють із використанням макетних матеріалів (бязь, коленкор). Макетний матеріал розкроюють на деталі, з яких потім створюють задуману модель.

При графічному способі моделювання форму створюють за допомогою малювання та креслення.

Відома значна кількість різноманітних нетрадиційних способів виготовлення головних уборів із костюмних та пальтових тканин з використанням статичних і динамічних навантажень.

Серед існуючих нетрадиційних способів перспективним є мембранний спосіб формування, який полягає в тому, що необхідна форма деталі надається за допомогою термостійкої еластичної мембрани.

Центробіжне формування проводиться без механічної фіксації матеріалів. Отримання і закріплення форми деталей одягу здійснюється під дією відцентрованих сил і робочих середовищ у процесі обертання легких формоутворюючих елементів разом з деталлю.

Останнім часом проводяться формування та закріплення текстильних матеріалів у рідинно-активному робочому середовищі (РАРС). Під час використання гідромеханічного способу формування відбувається деформування деталі за рахунок гідродинамічного ефекту, який утворюється при русі РАРС через формуючий елемент та структуру тканини.

Формування тканини за рахунок вібрації в РАРС передбачає гідровібраційнийспосіб формування. Процес формування даним способом включає у себе цикл вібраційних коливань формуючого елемента та деталі з наступним відсмоктуванням крізь них РАРС.

Гідродинамічний спосіб формування полягає в тому, що деталі об’ємно-просторової форми формуються в РАРС, яке заповнює простір формувальної камери, та використовується в якості верхньої подушки, а роль нижньої подушки виконує перфорована матриця.

У процесі формування деталей головних уборів гідроструминним способом підвищується якість. Даний спосіб формування дозволяє покращити деформаційні властивості матеріалу, збільшуючи вологомісткість.