S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo comexpert 2

  • Реєстрація

Технічний регламент безпеки іграшок

 

Аналіз стану споживчого ринку товарів дитячого асортименту показав, що намітилася стійка тенденція надходження на ринок товарів з грубими виробничими дефектами, із застосуванням недозволених сировинних матеріалів, які можуть негативно впливати на стан здоров’я дітей. Ринок заполонили товари іноземного та невідомого походження.

Завжди неодмінною умовою при виготовленні іграшок була їх безпека для дітей. Оцінюючи безпеку іграшок, експерти звертають увагу на матеріали, з яких виготовлена сама іграшка та її складові, конструкцію іграшки, гострі краї деталей, рівень звуку і запаху, пожежо- , вибухо- та електробезпеку, наявність та правильність маркування.

З 01.01.2011 року іграшки виключені із Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. З цього часу стає обов'язковим застосування Технічного регламенту безпеки іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок» (постанова КМ України від 8 жовтня 2008 р. N 901 втратила чинність).

У новій редакції регламенту максимально конкретизовано фізичні, хімічні, пожежні та гігієнічні вимоги до іграшок. Технічні регламенти – сучасна процедура підтвердження оцінки відповідності, яка прийшла на заміну сертифікації, що застосовувалася в Україні до прийняття рішення щодо адаптації до європейського законодавства.

Технічний регламент – документ, що містить вимоги до якості продукції, визначає вимоги до безпеки іграшок, процедуру оцінки їх відповідності таким вимогам, установлює правила маркування, а також введення в обіг іграшок як імпортованих, так і вітчизняного виробництва.

Таким чином держава страхує свій внутрішній ринок від неякісної продукції, а, відповідно, й захищає українського споживача. Технічний регламент – аналог європейських директив, якими встановлюються обов'язкові вимоги до якості продукту.

Оцінку відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту проводить за вибором виробника або уповноваженого представника орган з оцінки відповідності. Зразок кінцевої продукції повинен бути досліджений і випробуваний на відповідність вимогам національних стандартів. Базою для виконання вимог цього регламенту є перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки іграшок:

- ДСТУ ІSO 8124-1-2003. Безпечність іграшок. Аспекти безпеки, що стосуються механічних та фізичних властивостей.

- ДСТУ ІSO 8124-2-2003. Безпечність іграшок. Аспекти безпеки. Займистість.

- ДСТУ ІSO 8124-3-2003. Безпечність іграшок. Аспекти безпеки. Міграція певних елементів.

- ДСТУ 1724-92. Іграшки ялинкові і ялини штучні. Загальні технічні умови.

- ДСТУ 2028-92. Іграшки. Ляльки людей і тварин. Загальні технічні умови.

- ДСТУ 2029-92. Іграшки. Предмети ігрового вжитку. Загальні технічні умови.

Істотні зміни стандартів полягають у розробленні нових методів випробувань іграшок.

       

Технічний регламент безпеки іграшок передбачає такі види вимог:

- небезпека, пов'язана з фізичними та механічними властивостями;

- небезпека, пов'язана з хімічними властивостями;

- небезпека, пов'язана з електричними властивостями і потужністю електричного поля;

- небезпека, пов'язана з недотриманням санітарно-гігієнічних вимог;

- небезпека, пов'язана з радіоактивністю;

- вимоги до маркування іграшок.

 

Основні положення Технічного регламенту.

Введення іграшок в обіг дозволяється лише тоді, якщо вони відповідають вимогам безпеки для життя та здоров'я споживачів у разі використання за призначенням, за умови передбачуваної поведінки дітей.

Іграшки повинні бути безпечними для споживачів, їх життя та здоров'я, без ризику отримання фізичної травми при їх використанні.

Рівень небезпеки, пов'язаної із користуванням іграшкою, не має перевищувати рівень здатності дітей чи осіб, які їх доглядають, усунути таку небезпеку.

Іграшки, їх деталі та з'єднання (кріплення) повинні мати необхідну механічну міцність, а в разі потреби – стійкість до навантаження під час користування ними, щоб не виникло ризику отримання фізичної травми.

Конструкція іграшок та їх доступні краї, кінці, виступи, проводи, дроти, рухомі частини й засоби кріплення повинні бути такими, щоб під час користування ними не виникло ризику отримання фізичної травми.

Іграшки (їх складові частини та будь-які відокремлювані деталі), призначені для дітей віком до трьох років, повинні мати розміри, які унеможливлюють їх ковтання та (чи) вдихання.

Іграшки, їх складові частини та пакування, призначене для роздрібної торгівлі, не повинні становити небезпеку стискання чи удушення дитини.

Конструкція іграшок, призначених для гри на мілководді та підтримання дітей на воді, повинна бути такою, щоб у разі використання за призначенням небезпека втрати іграшкою плавучості, а дитиною можливості триматися на воді була виключена.

Конструкція іграшок із можливим доступом усередину, зокрема таких, що мають вентиляцію, повинна передбачати можливість виходу з іграшки без сторонньої допомоги.

Іграшки, які дають змогу вільно пересуватися чи призначені для їзди з вільним обертанням коліс, повинні мати легкокероване гальмо чи гальмівну систему, що зменшує кінетичну енергію їх руху, для запобігання нещасним випадкам.

Форма ракет (кульок) та їх складових частин, що розвивають кінетичну енергію під час запуску, повинна бути такою, щоб під час використання іграшки виключити можливість виникнення небезпеки одержання фізичної травми дитиною чи третіми особами.

Конструкція іграшок із нагрівальними елементами повинна бути такою, щоб:

• максимальна температура будь-якої доступної поверхні не викликала опіку в разі дотику до неї;

• рідина та газ, що містяться усередині, не досягали температури й тиску, здатних у разі їх виходу з іграшки, за умови її використання за призначенням, спричинити опік, обшпарювання чи інші фізичні травми.

Іграшка не має змінювати колір через відмивання барвників, форму та масу під час гігієнічного догляду за нею (миття, прання тощо).

Матеріали, з яких виготовлено декоративне та захисне покриття іграшки, повинні бути стійкими до слини, поту, а також до нейтрального мила (господарчого, дитячого тощо), що застосовується під час вологої обробки.

Іграшки повинні виготовлятися з таких матеріалів, що не містять небезпечних легкозаймистих речовин, які становлять небезпеку для дитини, а саме:

- не горять під дією полум'я чи іскри або іншого потенційного джерела вогню;

- є важкозаймистими (полум'я загасає одразу після усунення причин його виникнення);

- у разі займання горять повільно (полум'я поширюється з незначною швидкістю);

- незалежно від хімічного складу оброблені таким чином, щоб уповільнити процес горіння.

Такі речовини не повинні спричиняти небезпеку загоряння інших матеріалів, що використовувалися для виготовлення іграшки.

Живлення електричних іграшок здійснюється від джерел електричного струму з номінальною напругою, що не перевищує 24 V. При цьому в жодну частину іграшки не повинна подаватися напруга більше як 24 V.

На іграшку та (чи) її етикетку (пакування) наноситися національний знак відповідності та ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності згідно з державним реєстром таких органів.

Маркування повинно легко читатися, бути чітким, зрозумілим й не змиватися. Для невеликих за розміром іграшок й таких, що складаються із дрібних деталей, допускається нанесення маркування на етикетку (пакування) чи супровідну документацію.

Маркування повинно містити:

- товарний знак та (чи) найменування виробника чи уповноваженого представника або особи, що відповідає за введення іграшок в обіг (у разі, коли виробник чи уповноважений представник не провадить діяльності на території України);

- адресою виробника та (чи) уповноваженого представника чи особи, що відповідає за введення іграшок в обіг (у разі, коли виробник чи уповноважений представник не провадить діяльності на території України);

- мінімальний вік дитини, для якої призначена іграшка, та у разі потреби інформація про обов'язковий нагляд з боку дорослих під час користування нею;

- інформація для дітей та осіб, які їх доглядають, про небезпеку, пов'язану з використанням іграшки, способи її усунення.

                      poperedzennja               znaku

Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені у спосіб, що відповідає вимогам нормативно-правових актів щодо гігієни і чистоти, з метою запобігання виникненню ризику інфікування, захворювання або зараження.

Іграшка, призначена для дітей віком до 36 місяців, повинна бути розроблена та виготовлена у спосіб, що забезпечує можливість її чищення. Для забезпечення дотримання зазначеної вимоги іграшка з тканини повинна бути придатна до прання, за винятком іграшки, що містить механізм, який може пошкодитися від води під час прання. Така іграшка повинна відповідати вимогам безпечності також після її чищення згідно з інструкціями виробника.

Іграшки повинні відповідати вимогам, установленим законодавством та нормативно-правовим актам щодо радіаційної безпеки.