S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert 2

  • Реєстрація

Передмова

 

Електронний підручник з предмета "Товарознавство непродовольчих товарів" розроблений відповідно до навчальної програми Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії продавець непродовольчих товарів, кваліфікація: 4 розряд (146 годин теоретичного матеріалу).

Даний підручник складається з двадцяти трьох тем і є логічним продовженням електронного підручника з професії продавець непродовольчих товарів 3 розряду. Тому окремий дублюючий матеріал, який вже висвітлювався на сторінках попереднього підручника, а саме: класифікація різних товарних груп, їх характеристика та асортимент, а також вимоги до якості, порядок маркування, пакування, транспортування і збереження товарів, – не включено до нового видання.

У підручнику максимально приділяється увага характеристиці основних видів сировини і матеріалів, що ви­користовуються для виготовлення непродовольчих товарів, способам виробництва, особливостям моделювання й конструювання виробів, методам кріплення деталей, видам декорування та прикрашання. Разом з тим, в електронному підручнику описані  методи визначення якості товарів, органолептичні методи контролю якості, можливі дефекти, ознаки сортності, правила продажу та гарантійні терміни користування. Тут подаються також запитання для самоконтролю учнів з  усіх тем навчальної програми.

Окрім великої кількості схем, таблиць, малюнків, що сприяють кращому сприйманню й засвоєнню теоретичного матеріалу, використані відеофрагменти, які демонструють способи виробництва товарів та особливості технологічного процесу.